ساينس ساينس .

ساينس

ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي چيست؟

ترجمه رسمي اسناد و مدارك به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. گواهينامه رانندگي نيز از جمله اسناد رسمي است كه امكان انجام ترجمه رسمي آن براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

آيا گواهينامه رانندگي قابليت ترجمه رسمي را دارد؟

فهرست اسناد رسمي كه قابليت ترجمه رسمي دارند مشخص است. يكي از اين اسناد گواهينامه رانندگي است كه به عنوان يك سند رسمي قابليت ترجمه رسمي را دارد. بنابراين شما مي‌توانيد شناسنامه خود را براي ترجمه رسمي در اختيار موسسات ترجمه رسمي قرار دهيد.

نكات مهم ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي

 • اگر قصد اخذ ويزا براي سفر يا مهاجرت به خارج از كشور داريد ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي جزو مدارك مورد نياز نمي‌باشد.
 • ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي براي افرادي كه در نظر دارند با وسيله نقليه شخصي به خارج از كشور مسافرت كنند الزامي است.
 • افرادي كه در نظر دارند مقيم يكي از كشورهاي خارج شوند در صورتي كه در ايران گواهينامه رانندگي دريافت كرده باشند و در صورتي كه قصد دارند در كشور مقصد رانندگي نمايند مي‌بايست گواهينامه خود را ترجمه رسمي نمايند.
 • افرادي كه گواهينامه خود را ترجمه رسمي ننموده‌اند در صورتي كه به خارج از كشور عزيمت نمايند در آنجا مي‌بايست در آزمون رانندگي كشور مقصد شركت كرده و نسبت به اخذ گواهينامه رانندگي اقدام نمايند.
 • قبل از ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي مطمئن باشيد كه كشور مقصدتان گواهينامه‌اي را كه ترجمه رسمي شده است را مي‌پذيرند. اگر ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي را نپذيرند مي‌بايست متقاضيان در همان كشور مقصد در آزمون رانندگي شركت كرده و در آن پذيرفته شوند.

ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي چيست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۰:۰۸ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي چيست؟

ترجمه رسمي اسناد و مدارك به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. گواهينامه رانندگي نيز از جمله اسناد رسمي است كه امكان انجام ترجمه رسمي آن براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

آيا گواهينامه رانندگي قابليت ترجمه رسمي را دارد؟

فهرست اسناد رسمي كه قابليت ترجمه رسمي دارند مشخص است. يكي از اين اسناد گواهينامه رانندگي است كه به عنوان يك سند رسمي قابليت ترجمه رسمي را دارد. بنابراين شما مي‌توانيد شناسنامه خود را براي ترجمه رسمي در اختيار موسسات ترجمه رسمي قرار دهيد.

نكات مهم ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي

 • اگر قصد اخذ ويزا براي سفر يا مهاجرت به خارج از كشور داريد ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي جزو مدارك مورد نياز نمي‌باشد.
 • ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي براي افرادي كه در نظر دارند با وسيله نقليه شخصي به خارج از كشور مسافرت كنند الزامي است.
 • افرادي كه در نظر دارند مقيم يكي از كشورهاي خارج شوند در صورتي كه در ايران گواهينامه رانندگي دريافت كرده باشند و در صورتي كه قصد دارند در كشور مقصد رانندگي نمايند مي‌بايست گواهينامه خود را ترجمه رسمي نمايند.
 • افرادي كه گواهينامه خود را ترجمه رسمي ننموده‌اند در صورتي كه به خارج از كشور عزيمت نمايند در آنجا مي‌بايست در آزمون رانندگي كشور مقصد شركت كرده و نسبت به اخذ گواهينامه رانندگي اقدام نمايند.
 • قبل از ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي مطمئن باشيد كه كشور مقصدتان گواهينامه‌اي را كه ترجمه رسمي شده است را مي‌پذيرند. اگر ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي را نپذيرند مي‌بايست متقاضيان در همان كشور مقصد در آزمون رانندگي شركت كرده و در آن پذيرفته شوند.

ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي چيست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۰:۰۲ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و دانشگاهي چيست؟

ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و دانشگاهي به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. مدارك تحصيلي نيز از جمله اسناد رسمي است كه امكان انجام ترجمه رسمي آن براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي مدارك دانشگاهي و تحصيلي اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

آيا مدارك دانشگاهي و تحصيلي قابليت ترجمه رسمي را دارد؟

فهرست اسناد رسمي كه قابليت ترجمه رسمي دارند مشخص است. يكي از اين اسناد مدارك تحصيلي و دانشگاهي است كه به عنوان يك سند رسمي قابليت ترجمه رسمي را دارد. بنابراين شما مي‌توانيد مدارك تحصيلي و دانشگاهي خود را براي ترجمه رسمي در اختيار موسسات ترجمه رسمي قرار دهيد.

 

مراحل ترجمه مدارك براي سفارت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۵:۳۹ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و دانشگاهي چيست؟

ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و دانشگاهي به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. مدارك تحصيلي نيز از جمله اسناد رسمي است كه امكان انجام ترجمه رسمي آن براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي مدارك دانشگاهي و تحصيلي اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

آيا مدارك دانشگاهي و تحصيلي قابليت ترجمه رسمي را دارد؟

فهرست اسناد رسمي كه قابليت ترجمه رسمي دارند مشخص است. يكي از اين اسناد مدارك تحصيلي و دانشگاهي است كه به عنوان يك سند رسمي قابليت ترجمه رسمي را دارد. بنابراين شما مي‌توانيد مدارك تحصيلي و دانشگاهي خود را براي ترجمه رسمي در اختيار موسسات ترجمه رسمي قرار دهيد.

 

مراحل ترجمه مدارك براي سفارت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۵:۳۰ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك

ترجمه رسمي چيست؟

ترجمه رسمي اسناد و مدارك به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. در بخش پايين همين صفحه تمامي مداركي كه قابليت ترجمه رسمي دارند آورده شده است. تمامي اين اسناد، اسنادي هستند كه امكان انجام ترجمه رسمي آنها براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي اسناد و مدارك اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مداراك

گام اول مراحل ترجمه رسمي اسناد و مداراك

 • ارايه اصل اسناد و مدارك با مهر و امضاي رسمي سازمان يا نهاد صادر كننده آن مدرك به دارالترجمه گام آغازين شروع مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك است. اسناد كپي شده يا آنهايي كه كپي برابر اصل هستند قابليت ترجمه رسمي را ندارند.

دارالترجمه رسمي فوري آنلاين


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۳:۳۵ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك

ترجمه رسمي چيست؟

ترجمه رسمي اسناد و مدارك به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. در بخش پايين همين صفحه تمامي مداركي كه قابليت ترجمه رسمي دارند آورده شده است. تمامي اين اسناد، اسنادي هستند كه امكان انجام ترجمه رسمي آنها براي ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ساير مراجع خارجي وجود دارد. يكي از شرايط اصلي ترجمه رسمي اسناد و مدارك اين است كه پس از ترجمه حتماً بايد مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر روي آن وجود داشته باشد.

مراحل ترجمه رسمي اسناد و مداراك

گام اول مراحل ترجمه رسمي اسناد و مداراك

 • ارايه اصل اسناد و مدارك با مهر و امضاي رسمي سازمان يا نهاد صادر كننده آن مدرك به دارالترجمه گام آغازين شروع مراحل ترجمه رسمي اسناد و مدارك است. اسناد كپي شده يا آنهايي كه كپي برابر اصل هستند قابليت ترجمه رسمي را ندارند.

دارالترجمه رسمي فوري آنلاين


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۳:۲۸ توسط:مهرداد بلاغي موضوع:

ترجمه رسمي اسناد و مدارك دانشگاهي

ترجمه رسمي اسناد و مدارك چيست؟

ترجمه رسمي اسناد و مدارك به ترجمه‌اي گفته مي‌شود كه فرآيند آن از طريق يك مترجم رسمي مورد تاييد قوه قضاييه انجام شده است و در نهايت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمي قوه قضاييه شده باشد. هرگاه ترجمه يك سند بر روي سربرگ مترجم رسمي قوه قضاييه چاپ و مهر و امضا شده باشد، آن ترجمه رسميت پيدا مي‌كند. مترجميني كه در آزمون ورودي دارالترجمه‌هاي رسمي قوه قضاييه ايران پذيرفته شده‌اند و گواهي تاييد از سوي قوه قضاييه دارند مي‌توانند مبادرت به ترجمه رسمي كنند.

ترجمه مدارك دانشگاهي

 • ترجمه رسمي مدرك كارداني
 • ترجمه رسمي كارت دانشجويي (قابل ترجمه و تاييد رسمي نيست)
 • ترجمه رسمي ارزشنامه‌هاي تحصيلي
 • ترجمه رسمي مدارك صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • ترجمه رسمي مدارك صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي
 • ترجمه رسمي گواهي كار استادان دانشگاههاي دولتي
 • ترجمه رسمي مدارك صادره از دانشگاههاي غيرانتفاعي
 • ترجمه رسمي چگونگي تأييد گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي بلند مدت با ارزش استخدامي
 • مدارك و گواهي هاي صادره از حوزه هاي علميه
 • سرفصل دروس
 • تعيين رتبه قبولي در دانشگاههاي دولتي و آزاد
 • كارنامه سازمان سنجش مربوط به كنكور سراسري (قابل ترجمه و تاييد رسمي نيست)
 • مدارك تحصيلي صادره از مدارس خارجي مستقر در ايران
 • مدارك تحصيلي صادره از مدارس ايراني خارج از كشور
 • اصل مدارك

انجام ترجمه رسمي تمامي اسناد و مدراك در دارالترجمه رسمي نيتيو پيپر


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۸:۰۷ توسط:مهرداد بلاغي موضوع: